Skip to main content
25. september 2023

Vejdirektoratet bygger ny bro over E45 ved Bredalvej

Vejdirektoratet har sat gang i arbejdet med at bygge en ny bro over E45 Østjyske Motorvej ved Bredalvej.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Vejdirektoratet har sat gang i arbejdet med at bygge en ny bro over E45 Østjyske Motorvej ved Bredalvej. Arbejdet betyder lavere fart og smallere kørebaner på en knap to kilometer lang strækning fra den 27. september.

Som en del af arbejdet med udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej er Vejdirektoratet gået i gang med at forberede udvidelsen af de mange motorvejsbroer på strækningen.

Turen er nu kommet til broen, der fører Bredalvej i Hedensted Kommune over E45. Her skal der bygges en helt ny bro over motorvejen, som giver plads til de ekstra spor under broen. Når den nye bro står klar, river Vejdirektoratet den eksisterende bro ned og omlægger trafikken.

Vejdirektoratets entreprenør har de seneste uger gravet ud til fundamenter, og nu starter betonarbejdet, hvor der blandt andet skal støbes fundamenter og søjler til den nye bro.

Den nye bro forventes at stå klar til sommeren 2024.

Trafikale konsekvenser på E45 Østjyske Motorvej frem mod 2027

Den eksisterende bro, der fører Bredalvej over E45 vest for Hedensted, holdes åben for trafik, indtil den nye bro står klar i sommeren 2024.

Arbejdet vil få følgende trafikale konsekvenser på en to kilometer lang strækning på E45 mellem til- og frakørsel <58> Hedensted og <59> Hornstrup:

  • Fra den 27. september 2023 bliver hastigheden sat ned til 80 km/t, og kørebanerne gøres smallere.
  • I løbet af oktober og november vil der på enkelte dage i aften- og nattetimerne blive reduceret til en bane i hver retning og hastigheden begrænset til 50 km/t.

Vejdirektoratet gør desuden trafikanter opmærksomme på, at der flere steder på E45 mellem Vejle og Aarhus N vil være permanent hastighedsbegrænsning på 80 km/t fra nu af og frem mod 2027, hvor udvidelsen af motorvejen er gennemført. Hastigheden vil blive hævet løbende, i takt med at arbejdet skrider frem.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og de nærmeste beboere til arbejdet.

Information om konkrete vejarbejder og restriktioner for trafikken kan altid ses på Vejdirektoratets trafikkort sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

Læs mere på trafikinfo.dk

Læs mere om udvidelsen af E45 Vejle – Skanderborg

 
Sådan kører du sikkert forbi et vejarbejde
  • Koncentrer dig om din kørsel
  • Vær opmærksom på ændringer på vejen
  • Respekter hastighedsgrænsen
  • Hold afstand til forankørende
  • Hold din vognbane frem til flettepunktet
  • Vær opmærksom på udrykningskøretøjer