Skip to main content
30. april 2024

Tryghedsundersøgelse: Borgere i Sydøstjylland føler sig fortsat trygge og har tillid til politiet

Politiets årlige tryghedsmåling er netop blevet udgivet. Den viser, at borgere i Sydøstjyllands politikreds generelt føler sig trygge i deres nabolag, og at politikredsens borgere generelt har en højere grad af tillid til politiet end landsgennemsnittet af borgere.

Af: Sydøstjyllands Politi | Foto: Pixabay
Pressemeddelelse

Undersøgelsen, som justitsministeriet netop har udgivet, viser, at 89 % af borgerne i Sydøstjyllands Politikreds grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Hermed ligger tryghedsfølelsen i politikredsen på samme høje niveau som forrige år og svarer stort set også til landsgennemsnittets måling på 88 %.

Når det kommer til borgernes tillid til politiet, så viser undersøgelsen, at 88 % af borgerne i Sydøstjyllands politikreds har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er brug for det. Det betyder, at tilliden til politiet i politikredsen generelt svarer til forrige år og igen ligger over borgernes tillid til politiet på landsplan. Her er tallet målt til 86 %.

Tryghedsfølelsen og tilliden til politiet ligger generelt også over landsgennemsnittet i politikredsens særlige udsatte boligområder.

Det er glædeligt, at borgerne i Sydøstjyllands Politi generelt føler sig trygge i deres nabolag, og at de også har tillid til, at vi som politi vil være der for dem, hvis de får brug for det. Det er en af politiets absolut vigtigste opgaver at skabe tryghed for borgerne, og som politi er det også vores opfattelse, at Sydøstjylland er et trygt sted at være og bo. Derfor er vi også meget tilfredse med at kunne læse i undersøgelsen, at borgerne, der bor her, igen i år er enige med os i det, siger chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi.

Mindre forskelle inden for politikredsens kommuner

Borgernes følelse af tryghed og tilliden til politiet varierer en smule fra kommune til kommune i politikredsen – ligesom den også gør på landsplan.

Tryghedsfølelsen er fx målt til at være højst i Skanderborg Kommune (93 %) og Billund Kommune (92 %), mens den er målt til at være lavest i Fredericia Kommune (86 %) og Horsens Kommune (86 %). Undersøgelsens målinger af tilliden til politiet viser, at tilliden til politiet er højst i Vejle Kommune (91 %) og Skanderborg Kommune (90 %) og lavest i Horsens Kommune (85 %) og Fredericia Kommune (85 %).

Vi er opmærksomme på de mindre forskelle, undersøgelsen viser mellem kommunerne, og det er klart vores målsætning at skabe tryghed på samme høje niveau for alle borgere i politikredsen, så trygheden føles ens, lige meget hvor man bor eller opholder sig. Samtidig er det også vigtigt for os, at borgere i politikredsen alle har samme høje grad af tillid til, at vi selvfølgelig kommer, når der er brug for os, udtaler Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi.

Fakta om Tryghedsundersøgelsen 2023

Det er Justitsministeriet, der i 2023, gennemførte en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen blev i 2023 gennemført i efteråret fra den 1. september 2023 – den 28. november 2023.

I alt blev spørgeskemaundersøgelsen besvaret af 29.007 personer.

Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Trygheds-undersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019, og som Justitsministeriet har gennemført siden 2021.