Skip to main content
5. juni 2023

To gratis havmiljø-arrangementer: Lær om livet under havoverfladen i Horsens Fjord og vær med til at give havet en hjælpende hånd

Frivillighed, formidling og fælles indsats omkring forbedringer i havmiljøet. Dette er kernen i det nye tværkommunale havsamarbejde, som Horsens Kommune er en del af sammen med de seks øvrige østjyske kystkommuner.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HORSENS KOMMUNE. FOTO AF JAN KARNØE

Havformidlingsskibet M/S Anton inviterer børnefamilier og alle andre interesserede om bord, når skibet lægger til Horsens Havn den 9. juni. Rundvisning, historiefortællinger om havmiljøet og mulighed for at klappe en krabbe i rørebassinet er en del af programmet. En uge senere får folk i alle aldre mulighed for helt konkret at give det pressede havmiljø en hjælpende hånd, da frivillige på fjerde år inviterer til ålegræsudplantning i Horsens Fjord fra den 16. til 25. juni. Begge arrangementers fokus på havnaturen og livet i Horsens Fjord er en del af en fælles og tværkommunal indsats omkring forbedringer i havmiljøet.

Bliv klogere på livet under havoverfladen, når skibet M/S Anton lægger til kaj i Horsens den 9. juni.

Frivillighed, formidling og fælles indsats omkring forbedringer i havmiljøet. Dette er kernen i det nye tværkommunale havsamarbejde, som Horsens Kommune er en del af sammen med de seks øvrige østjyske kystkommuner.

Havsamarbejdet tager over sommeren på Havne-turné i de syv kommuner for at fortælle om, hvordan samarbejdet bruges til at genskabe et bedre havmiljø, flere fisk og en højere biodiversitet. I Horsens, som er andet stop på turen, glæder borgmester Peter Sørensen sig til, at havsamarbejdet nu kommer til borgerne, som kan blive klogere på livet i Horsens Fjord og høre om samarbejdets ambitioner og øvrige initiativer.

I Horsens Kommune har vi i årevis arbejdet for bedre miljø og natur i Horsens Fjord. Det er et vigtigt kontinuerligt fokus – for havnaturen er under stort pres. Derfor må vi også erkende, at der er behov for at styrke indsatsen. Havet kender ikke til kommunegrænser, og fjordens tilstand kræver, at vi alle arbejder sammen på tværs. I vores nye tværkommunale havsamarbejde kommer vi til at skabe synergier og stå stærkere i indsatsen for at forbedre naturforholdene, siger Peter Sørensen.

Et vigtigt ben i havsamarbejdet gælder formidling og at øge og sprede viden om havnaturen gennem forskellige projekter. Dette er formålet med Havne-turnéen, som sker i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Kysthjælperne under Danmarks Sportsfiskerforbund og Landsforeningen Levende Hav.

Turbussen er skiftet ud med den tidligere fiskekutter M/S Anton, som lægger til kaj i Horsens fredag den 9. juni. Her er “Åbent Skib”, hvor interesserede kan få en rundvisning, blive klogere på om der stadig er liv i Horsens Fjord og stikke fingrene i rørebassinet.

Naturvejleder Thomas Neumann fra Danmarks Naturfredningsforening skal med på turné. Thomas er vant til at formidle for børnefamilier og håber at møde rigtig mange mennesker i alle aldre i Horsens:

I Danmark er vi så vant til at tale om natur og biodiversitet – og biodiversitetskrisen – i forhold til det, vi ser omkring os på landjorden. Livet og biodiversiteten under havets overflade er usynlig for de fleste mennesker, men havet er også et meget vigtigt naturområde, som vi skal værne om. Det sætter vi fokus på, når vi møder borgerne den 9. juni. Vi tager fjorden med ind på Horsens Havn i form af krabber, smådyr, planter, et bundskrab med mere i et rørebassin. Så kan børnene få lov til at mærke dyrene og få en relation til den dyrebare og forunderlige natur, som vi skal stå sammen om at hjælpe, siger Thomas Neumann.

Havsamarbejdet mellem de syv kystkommuner skal også være med til at støtte det arbejde, som mange frivillige aktører udfører til gavn for havmiljøet. Det er langt fra uvant i Horsens, at frivillige kræfter løfter store opgaver:

Det er en del af vores DNA i Horsens Kommune at løfte i flok. Som kommune sætter vi stor pris på, at mange fantastiske frivillige er aktive og initiativrige i arbejdet for at styrke naturen og biodiversiteten i Horsens Fjord. Vi understøtter de frivilliges indsatser som fx udplantning af ålegræs og udlægning af store sten i fjorden. Sidste år havde jeg glæden af at besøge de engagerede frivillige, mens de plantede ålegræs, siger borgmester Peter Sørensen.

Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord har gennem flere år stået i spidsen for frivillige indsatser for havmiljøet. Partnerskabet er et samarbejde mellem kommuner, frivillige foreninger og enkeltpersoner med interesse for at forbedre fjorden og den økologiske balance i havet.

På fjerde år i træk inviterer partnerskabet alle interesserede til at give en hånd med til ålegræsudplantning i Horsens Fjord. Det sker den 16.-25. juni.

Alle, også børn, kan deltage – enten ved at montere ålegræsskud på søm, ved at høste ålegræsskud eller ved at udplante dem i fjorden. Ålegræs har mange gode virkninger på fjordens pressede miljø: det dæmper erosionen, binder CO2, tilbyder skjul til rejer, fiskeyngel og småfisk og bidrager derved til at øge biodiversiteten.

Formand for partnerskabet Jan Karnøe fremhæver, at alles indsats – lige fra nogle få timer til hele dage – modtages med glæde, og påpeger værdien i, at mange bidrager og er med til at skabe en synergieffekt:

De frivillige foreninger med interesse for Horsens Fjord laver banebrydende arbejde, som det er rart, at kommunerne – nu også i kraft af Havsamarbejdet – støtter. Vi er klar over, at indsatserne kun kan blive til en del af det, der skal til, men hvis de frivilliges arbejde kan bidrage til at udvide arbejdet og sætte fokus på behovet, så har det stor merværdi. Det er også dejligt, at mange borgere uden foreningstilknytning har lyst til at give havet en hjælpende hånd. Og vi kan næsten love, at ålegræshjælperne får en spændende og hyggelig dag sammen – plus god samvittighed over at hjælpe havmiljøet, siger Jan Karnøe.

9. juni: Havformidlings- og miljøskibet M/S Anton ligger i Horsens Havn.

Kl. 14-17 er der “Åbent Skib” med rundvisning på skibet, rørebassin for børn og formidling om havmiljøet i fjorden.

Adresen er Havnen 9, 8700 Horsens.

16.-25. juni: Ålegræsudplantning i Horsens Fjord.

Der arbejdes med montering kl. 9-14. De monterede skud udplantes ved højvande.

Ålegræsskud høstes på sunde ålegræsenge og monteres på ubehandlede jernsøm med tynd ståltråd, hvorefter dykkere udplanter dem på felter på 1½-2½ meters vanddybde. Der monteres gennemsnitligt 1.000 skud dagligt.

Der er forplejning til hjælperne.

Basen for arbejdsdagene er ved kysten nord for Øster Bisholtvej 17, 7130 Juelsminde. Her er telt, bord/bænkesæt og toilet. Kør gerne sammen, for der er begrænset parkeringsplads. Tilmelding: Send en tilmelding til Jan Karnøe på jankarnoe@gmail.com eller mobil 21704913 med angivelse, om du tilmelder dig som dykker eller til montering samt tid og antal personer.

Fra den 16.-25. juni kan man være med til ålegræsudplantning i Horsens Fjord. De ålegræsskud, der skal udplantes, høstes først på sunde ålegræsenge.