Skip to main content
9. maj 2023

Ring 1812, hvis du påkører et vildt dyr

Vejdirektoratet lancerer sammen med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Schweiss-registret og Dyrenes Beskyttelse en kampagne, som skal informere trafikanterne om, hvad de skal gøre, hvis de påkører et dyr.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Det kan være temmelig voldsomt at påkøre et vildt dyr i trafikken. Trafikanterne kan komme alvorligt til skade, og det kan være fatalt for dyret. Hvis dyret ikke omkommer i ulykken, kan det risikere at lide i lang tid som følge af sine skader. Vejdirektoratet lancerer sammen med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Schweiss-registret og Dyrenes Beskyttelse en kampagne, som skal informere trafikanterne om, hvad de skal gøre, hvis de påkører et dyr.

Hvert år er der flere end 10.000 påkørsler af et vildt dyr på vejene. De største kronhjorte i Danmark kan veje op til 180 kg. Hvis en bil rammer en kronhjort af den størrelse med bare 60 km/t, svarer det til, at bilen bliver ramt med en kraft af en 5 tons elefant. Trafikantens køretøj ender højst sandsynligt med at blive totalskadet, og ud over risikoen for personskade er der risiko for, at kronhjorten ikke dør ved sammenstødet, men bliver dødeligt skadet og løber ind i skoven.

Det er heldigvis ikke så tit, at en bil påkører en af de store kronhjorte. Til gengæld viser tal fra Dyrenes Beskyttelse, at der er mere end 10.000 mindre hjorte, der bliver påkørt hvert år, og mange af dem dør ikke i sammenstødet med køretøjet.

Derfor lancerer Vejdirektoratet i samarbejde med Schweiss-registret, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse en kampagne, som understreger vigtigheden af at ringe 1812, hvis man påkører et vildt dyr. Kampagnen er især møntet på de situationer, hvor dyret ikke dør ved påkørslen. Ved at registrere, hvor ulykken er sket – dette kan gøres med streamer, snor eller GPS-koordinater – er man med til at gøre arbejdet meget lettere for den Schweiss-hundefører, der skal opspore det sårede dyr og aflive det, så dyret ikke lider unødigt.

Transportminister Thomas Danielsen siger:

Man skal altid være opmærksom på dyr på vejen, og derfor er det en vigtig kampagne. Mange tusinde dyr bliver hvert år påkørt i trafikken, og det kan både skabe farlige situationer for trafikanterne og påføre dyrene lidelser. Er uheldet ude, er det vigtigt at reagere hurtigt og få tilkaldt hjælp, der kan finde dyret og afhjælpe dets lidelser.

Dyrenes Beskyttelses Vagttelefon oplever hvert år flere og flere opkald om påkørte dyr. Vejdirektoratet er med til at gøre opmærksom på påkørslerne, fordi det på samme tid også handler om trafikanternes sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.

Hvis et dyr lige pludselig dukker op på kørebanen, kan der opstå farlige situationer i trafikken. Her er det vigtigt, at trafikanten ikke foretager pludselige undvigemanøvrer eller meget hårde opbremsninger af hensyn til egen og andre trafikanters sikkerhed. Ved pludselige undvigemanøvrer er der stor risiko for at miste herredømmet, hvilket øger risikoen for frontalkollisioner, som ofte har meget alvorlige følger eller at trafikanten ender ude i et træ i skoven.

Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, siger:

Der er over de seneste 20 år kommet en million flere biler på vejene, og det kan blandt andet være en medvirkende årsag til, at flere og flere dyr bliver påkørt. Vejdirektoratet tager både trafikanternes sikkerhed og dyrenes velfærd meget alvorligt. Derfor er det vigtigt at minde trafikanterne om at være ekstra opmærksomme på deres omgivelser og sætte farten ned, når de ser et hjorte-skilt i vejkanten. Og huske på, at kommer der én hjort, følger der som regel flere efter.

Postkort og streamers på rastepladser

Det fysiske materiale findes på udvalgte rastepladser rundt om i Danmark og består af infopostkort og streamers, som trafikanterne kan tage med sig i deres køretøj. Streameren kan de bruge til at markere det sted, hvor de har påkørt dyret, og infopostkortet kan de bruge til at finde ud af, hvad de skal gøre i situationen.

Vejdirektoratet har desuden udviklet en hjemmeside, hvor trafikanterne kan få gode råd om, hvordan de kan gebærde sig i trafikken – med fokus på trafikanternes sikkerhed i trafikken.

Trafikanterne kan selv gøre meget for at mindske risikoen for at påkøre et dyr:

  • Sæt hastigheden ned, når du ser hjorte-vejskiltet – særligt i skovområder eller hvis det er mørkt
  • Når du kører i åbne områder, så vær opmærksom på, hvad der sker i vejkanten – særligt ved vejkanter med tæt bevoksning
  • Hold øje med refleksioner fra dyrenes øjne

Hvis du påkører et dyr, så vær opmærksom på egen og andre trafikanters sikkerhed:

  • Parkér uden for kørebanen
  • Husk at bruge din sikkerhedsvest – påkørsler sker ofte i de mørke timer
  • Hvis dyret stadig lever, ring 1812
  • Hvis der ligger et dødt dyr på kørebanen, så fjern det kun, hvis det udgør en risiko for, at andre forulykker ved påkørsel
  • Hvis det er på motorvej, MÅ DU IKKE STANDSE. Kør i stedet fra, når du har mulighed for det – medmindre der er alvorlige skader på bilen, så hold ind i nødsporet
  • På motorvej og hvis der er meget trafik på vejen, skal du kontakte Vejdirektoratets Trafikcenter på tlf. 80 20 20 60
  • Ring 112 ved personskade

Læs mere om kampagnen