Skip to main content
7. december 2023

Retten i Horsens afsiger dom i langstrakt sag om havbrug

Der er i dag faldet dom i en sag mod Hjarnø Havbrug og Havbruget Hundshage – mere end 2,5 år efter retsmøderne blev indledt.

Af: Marie Daugbjerg | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDØSTJYLLANDS POLITI

Der er i dag faldet dom i en sag mod Hjarnø Havbrug og Havbruget Hundshage – mere end 2,5 år efter retsmøderne blev indledt.

Sagen har haft et turbulent forløb med flere afbrydelser, men nu har byretten afsagt dom.

Retten har ud fra bevisførelsen i sagen fastsat det ulovlige overskud til 125 millioner kroner, der blev konfiskeret, og bøden til Hjarnø Havbrug blev fastsat til 20 millioner kroner, mens bøden til Havbruget Havbrug blev fastsat til 200.000 kroner. Den store forskel på bøderne er begrundet i, at al økonomi foregik via det ene havbrug.

Havbrugene blev i det store hele dømt efter anklageskrifterne, der blandt andet omfattede udledning af en betydelig større mængde kvælstof og fosfor til havet end det tilladte samt urigtig lovpligtige indberetninger til myndighederne med det formål at skjule den forøgede udledning.

Det er en af de første afgørelser i Danmark, hvor den grove miljøbestemmelse i straffelovens § 196 har fundet anvendelse. Retten lagde vægt på, at der var sket forurening, og at der var opnået en betydelig økonomisk fordel på baggrund af en systematisk planlægning af produktionen og systematisk forkerte indberetninger til myndighederne, hvorved myndighederne blev frataget muligheden for at foretage et reelt tilsyn.

Retten fandt ikke, at politiets beregninger kunne lægges til grund, som følge af at 77 ringbind på dybt beklageligvis er blevet væk. Retten har i stedet lagt vægt på havbrugenes egne efterfølgende indberetninger til Hedensted Kommune, som i nogle tilfælde har medført en mindre udledning end anført i anklageskriftet og i nogle tilfælde har medført en større udledning. Der er i de tilfælde, hvor beregningen medfører en større udledning end anført i anklageskriftet, dømt i henhold til anklageskriftet.

Den daværende havbrugsejer, der er 53 år, blev i det store hele dømt efter anklageskriftet. Han blev idømt dom til ambulant behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen og mulighed for indlæggelse samt en bøde på 20.000 kr.

Han blev også frakendt retten til at drive dambrugs- og havbrugsvirksomhed i tre år.

Retten har ved fastsættelse af straffene lagt vægt på sagsbehandlingstiden.

De tiltalte, der hele vejen igennem har nægtet sig skyldige, udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.