Skip to main content
14. juni 2023

Region Midtjylland investerer i nye kulturelle samarbejder på regionens hospitaler

Region Midtjylland støtter fire forskellige udviklingsprojekter, der alle arbejder med kunst og kultur i sundhedsvæsenet, med i alt 1,382 millioner kroner fra den regionale kulturpulje.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland støtter fire forskellige udviklingsprojekter, der alle arbejder med kunst og kultur i sundhedsvæsenet, med i alt 1,382 millioner kroner fra den regionale kulturpulje.

Lydterapi til lindring af sorg, nye kulturtiltag på hospitaler, skriveforløb for mennesker med Bipolar Sygdom og plejehjemsklovne til træning af relationsdannelse for mennesker med udviklingshandicap.

Det har Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland besluttet, at pengene – i alt 1,382 mio. kroner – fra en særlig delpulje under de regionale kulturudviklingsmidler skal bruges på.

Igen i år prioriteres regionens kulturudviklingspulje til at skabe samarbejder mellem kulturlivet og regionens hospitaler, fortæller udvalgsformand Bent B. Graversen (V):

Vi har de seneste år efterspurgt projekter, hvor de midtjyske kulturinstitutioner kan samarbejde med regionens hospitaler og sociale institutioner. Det har givet en meget positiv respons, og vi oplever en reel interesse for at opdyrke disse relationer både fra sundhedssiden og fra kulturområdet. Kultur som sundhedsfremme har vist sig at have et stort potentiale, og vi har netop brug for at tænke innovativt og anderledes for at kunne løse nogle af sundhedsvæsenets store udfordringer.

Skaber kontakt mellem kultur og hospital

Området for kultur som sundhedsfremme er en del af Region Midtjyllands udviklingsstrategi, og siden 2015 har regionen støttet og udviklet en lang række projekter inden for feltet – bl.a. livemusik på hospitaler, læsegrupper for psykisk sårbare og kor for lungesyge.

Regionen samarbejder i øjeblikket blandt andre med WHO om at udvikle sanggrupper for kvinder med fødselsdepression i en række midtjyske kommuner, ligesom regionen er partner i det store EU-finansierede projekt CultureForHealth, der har identificeret og kortlagt flere end 700 europæiske kulturprojekter. De er samlet på hjemmesiden cultureforhealth.eu.

Vi oplever i sundhedsvæsnet en stigende erkendelse af, at kulturtiltag kan være med til at øge både sundhed og trivsel ved blandt andet at skabe personlig motivation, refleksion og give et pusterum til mennesker i stressede situationer. Men vores hospitaler har brug for kontakter i kulturlivet, som er i stand til at levere kulturprodukter af høj kvalitet. Det behov går begge veje, og regionen har en oplagt opgave i at skabe den forbindelse, siger næstformand for udvalget, Henrik Qvist (EL).

Stadig muligt at søge om regional kulturstøtte

Det er fortsat muligt for kulturaktører at søge støtte til regionale udviklingsprojekter – også med fokus på kultur som sundhedsfremme.

Udvalget for Regional Udvikling har nemlig besluttet, at der ekstraordinært bliver endnu en ansøgningsfrist til de regionale kulturudviklingsmidler den 8. september i år.

Støttede projekter:

Danske plejehjemsklovne: En passende positiv forstyrrelse

Danske Plejehjemsklovne og botilbuddene Grankoglen og Bygmarken under Specialområde Udviklingshandicap (SUA) søger om tilskud til et etårigt projekt, der har til formål at undersøge, hvordan mennesker med udviklingshandicap kan øve/træne relationsdannelse sammen med plejehjemsklovnene og derigennem opnå øget trivsel og bedre mental sundhed.

Målgruppen er voksne mennesker med udviklingshandicap og tillægsdiagnoser som Prader Willi Syndrom, autisme og demens. Projektet vil bidrage til at udvikle og videreformidle et større repertoire af handlemuligheder både for SUA’s medarbejdere og for klovne til voksne i forhold til relationsarbejde med mennesker med udviklingshandicap.

Samlet budget: 344.615 kroner. Region Midtjylland støtter med 218.125 kroner.

Frontløberne: Lydterapeutiske forløb til lindring af sorg ved tab

Ungdomskulturhuset Frontløberne søger sammen med en gruppe Midtjyske musikere og komponister, koret Ensamble Edge, Regionshospitalet Gødstrup og Aarhus Universitetshospital tilskud til at skabe multisensoriske ”lydrejser” udviklet med specialdesignet musik, der har til formål at fungere som støttende og ro-skabende virkemidler i forældrenes sorgforløb, når de bliver tilknyttet hospitalernes specifikke afdelinger for Sorg og Tab.

Samlet budget: 493.373 kroner. Region Midtjylland støtter med 349.771 kroner.

Horsens Musik- og Balletskole: Kulturhospitalet

Horsens Musik- og Balletskole søger i partnerskab med Regionshospitalet Horsens og Horsens kommune tilskud til et tre-årigt projekt, hvor man ønsker både at anvende allerede eksisterende løsninger samt udvikle nye løsninger inden for kultur som sundhedsfremme i en hospitals-setting.

Projektet har fokus på tre spor, der omfatter målgrupperne; sårbare forældre, kronikere, medarbejdere. Inden for de enkelte spor skal der både ses på eksisterende indsatser, men også udvikles nye initiativer til disse målgrupper.

Samlet budget: 689.000 kroner. Region Midtjylland støtter med 440.000 kroner.

Forfatterskolen PS: Balance mellem linjerne

Forfatterskolen PS vil i samarbejde med Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og Tidlig Indsats for Bipolar Sygdom (TIBIS) afvikle skriveforløb for mennesker som er ny diagnosticeret med bipolar sygdom. Skolen har i ti år faciliteret skriveforløb for psykisk sårbare (alle aldre og diagnoser) og er med til at skabe nye rum inden for psykiatriens rammen med ved at involvere kunst og kultur.

Samlet budget: 502.620 kroner. Region Midtjylland støtter med 374.100 kroner.

 

Fakta om delpuljen for kultur som sundhedsfremme:
  • Der er i alt modtaget otte ansøgninger til delpuljen for kultur som sundhedsfremme, som havde ansøgningsfrist 12. april 2023.
  • Den aktuelle udmøntning af midler er på 1,382 mio. kroner, der deles mellem i alt fire projekter.
  • I 2023 er den regionale kulturudviklingspulje på 8,2 mio. kroner i alt. Ud over den særlige delpulje til kultur som sundhedsfremme, udmøntes midlerne i to ansøgningsrunder. Den første frist var 10. marts, mens den næste er 8. september 2023.
  • Læs mere om kulturudviklingspuljen, Region Midtjyllands kulturpolitik og indsatsområder på kultur.rm.dk.