Skip to main content
4. juli 2023

Nyt kulturprojekt ser dagens lys: Musik- og balletskole og hospital i tæt samarbejde

Musik- og Balletskolen i Horsens og Regionshospitalet Horsens indgår et nyt strategisk samarbejde, hvor kultur skal skabe værdi for både patienter og medarbejdere.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HORSENS KOMMUNE

Musik- og Balletskolen i Horsens og Regionshospitalet Horsens indgår et nyt strategisk samarbejde, hvor kultur skal skabe værdi for både patienter og medarbejdere.

Et nyt og ambitiøst projekt mellem Musik- og Balletskolen i Horsens og Regionshospitalet Horsens skal fremover føre til nye måder at samarbejde på, når det handler om kultur, behandling og sundhed.

Musik- og Balletskolen i Horsens Kommune har sammen med Regionshospitalet Horsens søgt tilskud hos Region Midtjylland til et treårigt projekt, hvor man ønsker både at anvende allerede eksisterende løsninger samt udvikle nye løsninger inden for kultur som sundhedsfremme.

Projektet, der kaldes ‘Kulturhospitalet’ har fokus på tre spor, der omfatter målgrupperne: sårbare forældre, kronikere og medarbejdere. Inden for de enkelte spor skal der både ses på eksisterende indsatser, men også udvikles nye initiativer til de tre målgrupper.

Vi er glade for at få mulighed for at udforske, hvordan Musik- og Balletskolens aktiviteter kan spille sammen med det etablerede behandlingssystem på regionshospitalet. Der er en gensidig interesse for at undersøge, hvordan der kan skabes synergi mellem vore fagområder enten ved at læne sig op ad erfaringer udefra eller udvikle helt nye metoder lokalt, siger lederen af Musik- og Balletskolen, Thomas Larsen Späth.

 

Vi tror på, at kulturen har positive sundhedsfremmende effekter, men spørgsmålet er, hvordan potentialet udfoldes bedst, og der har vi brug for et tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale og deres specialviden. Det giver denne bevilling mulighed for, siger han.

Opstarten af det nye projekt sker allerede i slutningen af 2023, og involveringen af medarbejdere og patienter sker i starten af 2024.

Vi vil med en undersøgende tilgang og i et samarbejde mellem patienterne, medarbejdere fra hospitalet og fagfolk fra Musik- og Balletskolen udvikle nye indsatser, hvor det giver mening. De tværfaglige perspektiver skal være med til at sikre, at patientens udfordringer og behov matches med gode løsninger og tilbud, fortæller Trine Wildt Andersen, der er innovationskonsulent på Regionshospitalet Horsens og projektleder for det fælles initiativ.

 

Vi begynder med at se på, om der er eksisterende initiativer, som vi kan høste erfaringer fra og tilpasse vores kontekst, fortæller hun.

Region Midtjylland investerer i nye kulturelle samarbejder på regionens hospitaler, der alle arbejder med kunst og kultur i sundhedsvæsenet, og regionen har valgt at støtte Horsens-projektet med 440.000 kroner fra den regionale kulturpulje.