Skip to main content
1. februar 2024

Ny strategi: Turismen i Destination Kystlandet skal være mere bæredygtig

Horsens, Hedensted og Odder kommuner har givet grønt lys til en ny turismestrategi for Destination Kystlandet. Strategien er udarbejdet sammen med erhvervslivet i de tre kommuner og skitserer en fælles retning for turismen, hvor prioriteringen af nye tiltag særligt vil blive baseret på deres bæredygtighed.

Af: Horsens Kommune | Foto: Horsens Kommune

Siden 2020 har Destination Kystlandet arbejdet for at udvikle turismen i Horsens, Odder og Hedensted kommuner. Blandt andet ved at øge kendskabet til destinationen og udvikle områdets turismemæssige potentialer. Men turismen påvirker ikke kun turismeerhvervet – det påvirker også lokalsamfundene i kommunerne. Derfor har de tre kommuner og Destination Kystlandet forenet kræfterne og som noget helt nyt – og unikt i en dansk kontekst – lavet en fælles turismestrategi.

Strategien sætter retningen for en bæredygtig destinationsudvikling, som gavner både borgere, besøgende og erhverv i de tre kommuner – og hvor bæredygtige projekter særligt prioriteres.

Som tovholder på strategien har Destination Kystlandet inviteret mere end 300 virksomheder til at komme med input til strategien, og med udgangspunkt i de input er strategiens indsatser og værdier blevet formuleret:

Kystlandet har lavet et grundigt, inddragende arbejde og fået mange konkrete inputs til strategien fra deres turismepartnere rundt om i de tre kommuner – ligesom vi politikere er blevet hørt. Det er med til at skabe ejerskab til den fælles og vigtige grønne retning, vi nu har sat sammen. Og det giver et stærk afsæt til udviklingen i de kommende år, som byder på flere spændende satsninger omkring Horsens Fjord, cykelturisme og ikke mindst de store udviklingsprojekter i Juelsminde, siger Ole Vind, borgmester Hedensted Kommune og bestyrelsesformand i Destination Kystlandet.

Strategiens indsatsområder

Arbejdet med turismen kræver et tæt samspil mellem kommunerne for at kunne indfri det store potentiale, den fælles geografi rummer. Strategien sætter med indsatsområderne attraktionskraft, sammenhæng og samarbejde en fælles retning for udviklingen i Destination Kystlandet – med bæredygtighed som grundfundament. Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, uddyber:

Med strategien i ryggen vil vi blandt andet arbejde for at gøre vores møde- og konferencesteder mere grønne. Et af initiativerne er, at Horsens skal i top på GDS-indekset, som er et internationalt bæredygtighedsindeks over møde- og konferencesteder. Selvfølgelig i tæt samspil med erhvervslivet, siger Peter Sørensen.

Han bakkes op af Helle Berthold Rosenberg, direktør i Destination Kystlandet, der også slår fast, at prioriteringen af nye tiltag og projekter i Destination Kystlandet fremover særligt vil være baseret på deres bæredygtighed:

Med den nye strategi arbejder vi for en ansvarlig, inkluderende turisme, der tiltrækker besøgende gennem hele året og gavner lokalsamfundene – og samtidig beskytter vores natur og kulturarv – og ikke mindst tager hensyn til borgerne, siger Helle Berthold Rosenberg.

Handling bag ordene

Strategiens indsatsområder bliver realiseret med konkrete handlinger, som løbende bliver opdateret gennem årlige samarbejdsaftaler med Destination Kystlandet.

Jeg er glad for, at vi sammen har kunne udvikle en turismestrategi i Kystlandet, der er bæredygtig på flere måder. Dels ud fra værdien “benyt og beskyt”, som sørger for at udviklingen sker med beskyttelse og bevarelse af natur og klima for øje, og ikke mindst på grund af værdien “turisme for alle. Det er vigtigt, at vores destination er god og let at besøge for alle – også hvis man skulle have en funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Og så vil jeg gerne sige tak til alle de, der har bidraget til strategien, jeg glæder mig til at se den komme ud og leve, afslutter Lone Jakobi, borgmester i Odder Kommune.

Du kan læse den nye fælles turismestrategi her.