Skip to main content
29. januar 2024

Ny kulturstrategi: I Horsens står vi sammen om kulturen

Ny kulturstrategi for Horsens Kommune kaldet ‘Sammen om kulturen’ blev vedtaget i november. Nu inviteres alle interesserede til et stort lanceringsevent den 22. februar.

Af: Horsens Kommune | Foto: Horsens Kommune
PRESSEMEDDELELSE

…Vi vil være en førende kulturkommune til gavn for alle. En kulturkommune, hvor vi er sammen om kulturen, hvor kulturen løfter os, og hvor vi har levende byer og landskaber. Alt sammen båret af vovemod og vilje – både til at holde fast i det, der eksisterer, og til at tænke nyt, når fremtidens kulturliv skal udvikles.

Sådan lyder det i Horsens Kommunes nye kulturstrategi, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i november.

Forud for strategien har kommunen været i dialog med hundredvis af horsensianere, medarbejdere og repræsentanter fra forenings-, erhvervs- og kulturlivet i Horsens Kommune, der har bidraget med inputs og inspiration til den nye kulturstrategi.

Vi er glade for de mange gode idéer, vi har fået og det store engagement, der har været undervejs. Nu glæder vi os til at hoppe ombord i strategien og udvikle fremtidens kulturliv sammen med alle dem, der har lyst, siger Andreas Boesen, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Horsens Kommune.

Et spændende og levende kulturliv samt relevante fællesskaber har gennem årtier været blandt de vigtigste drivkræfter i Horsens Kommunes udvikling.

De mange forskellige muligheder for oplevelser gør kommunen til et attraktivt sted at leve og bo, og kulturen både inspirerer, udfordrer og underholder, men de er også med til at sætte gang i nye tanker og danne nye fællesskaber.

Det bygger vi videre på med denne kulturstrategi – sammen med den markante kulturhistorie, vi allerede har, siger Andreas Boesen.

Nyt kulturnetværk

Lanceringen af kulturstrategien er samtidig startskuddet på et nyt kulturnetværk i Horsens Kommune, hvor du kan møde andre kulturinteresserede fra hele kommunen.

I det nye kulturnetværk kan vi i fællesskab vende gode ideer, få sparring på udfordringer og måske skabe nye fælles kulturoplevelser i hele kommunen, siger Lasse Schuleit, der er kultur- og eventchef i Horsens Kommune.

Netværksmødet er åbent for alle med interesse i kultur i Horsens Kommune og bliver efterfølgende holdt en gang om året.

Lanceringen af den nye kulturstrategi samt det allerførste netværksmøde sker:

Torsdag den 22. februar, kl. 15.30-17.30 i Snedkeriet på FÆNGSLET.

Her kan du høre mere om den nye kulturstrategi og dens fire temaer, der beskriver kommunens fælles ambition for fremtidens kulturliv i Horsens.

Programmet byder på:

– Velkomst ved borgmester Peter Sørensen

– Hør om den nye kulturstrategi ved Mette Faust, direktør for Børn, Unge og Kultur

Tilmelding:

Tilmeld dig til lanceringen og deres første netværksmøde skal ske senest mandag den 12. februar 2024. Du tilmelder dig her.