Skip to main content
20. marts 2024

Kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser på Campus Horsens udstiller igen behovet for flere engelsksprogede studiepladser

I alt 755 førsteprioritetsansøgninger er tilgået VIAs uddannelser på Campus Horsens under kvote 2 i år. Det er på niveau med sidste år, men resultatet dækker over både fremgang og tilbagegang på de enkelte uddannelser – og så udstiller årets ansøgningstal endnu engang den store efterspørgsel efter flere engelsksprogede studiepladser på ingeniøruddannelserne.

Af: VIA University College | Foto: Ritzau / VIA University College
PRESSEMEDDELELSE

For ingeniøruddannelserne på VIAs Campus Horsens er ansøgningstallene samlet set på niveau med sidste år – i alt 343 personer har søgt ind på en ingeniøruddannelse ved Campus Horsens som første prioritet, hvilket er 16 færre end sidste år.

Opgørelsen domineres dog af tallet for ansøgninger til den populære engelsksprogede uddannelse i Software Technology Engineering – her har hele 250 håbefulde ansøgere søgt uddannelsen som førsteprioritet. Det er godt nok 19 færre end sidste år, men udgør stadig langt flere ansøgninger end det loft på blot 60 pladser, som VIA har lov til at udbyde.

En lignende problemstilling gælder for den engelsksprogede ingeniøruddannelse til Climate and Supply Engineering, der i år har fået 40 førsteprioritetsansøgninger. Her har VIA kun lov til at optage 15 studerende.  Og det er en skam, for der er i høj grad efterspørgsel efter de netop disse ingeniørkompetencer i samfundet, forklarer prorektor for VIA, Gitte Sommer Harrits:

Vi har gjort mange tiltag for at afhjælpe erhvervslivets mangel på ingeniører. Men ansøgningstallene viser, hvor meget det udfordrer, at vi fra politisk hold er blevet pålagt at lukke flere hundrede engelsksprogede studiepladser på ingeniøruddannelser i Horsens, som ellers har tiltrukket både danske og internationale studerende, siger Gitte Sommer Harrits og understreger, at situationen kalder på en politisk løsning:

Lukningen af de engelsksprogede pladser medfører, at vi igen i år må afvise et stort antal kvalificerede ansøgere, selvom vi kunne uddanne dem til brancher, der skriger på arbejdskraft. I en tid, hvor manglen på blandt andet klima- og it-ingeniører bremser for vækst, innovation og styrket konkurrencekraft i erhvervslivet, er det sagt ligeud både tosset og frustrerende. I VIA håber vi derfor meget, at politikerne med den kommende reform af professionsuddannelserne vil genåbne en betydelig del af de engelsksprogede studiepladser på ingeniørområdet, siger Gitte Sommer Harrits.

Konkret arbejder VIA – med opbakning fra flere end 100 virksomheder og erhvervsorganisationer – for at få genåbnet 175 engelsksprogede studiepladser på Campus Horsens.

Nye uddannelser bidrager til resultatet

Ser man på resten af ingeniøruddannelserne er det mest iøjnefaldende ved årets ansøgningstal, at førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen som maskiningeniør er mere end tredoblet i forhold til sidste år – fra 5 til 17 ansøgere. Det skyldes delvist seks ansøgere til VIAs nye forløb som ingeniørtrainee.

Forløbet som ingeniørtrainee starter op til september og er udarbejdet af VIA i samarbejde med regionens ingeniørvirksomheder. I den nye uddannelsesmodel sikrer VIA de studerendes faglige kompetencer igennem et tilrettelagt forløb med fjernstudie, online undervisning og vejledning. Men de praktiske opgaver og projekter i studiet løser den studerende i virksomheden – med sparring fra erfarne kollegaer. På denne måde bliver virksomheden det daglige studiested for den studerende, hvilket forhåbentlig kan åbne døren til en ingeniøruddannelse for flere, forklarer uddannelsesdekan for VIAs ingeniør- og businessuddannelser, Lotte Thøgersen:

Idéen med forløbet som ingeniørtrainee er at skabe nye muligheder for at uddanne ingeniører lokalt – der, hvor virksomhederne og de studerende har hjemme. Vores håb er, at det kan bane vejen til ingeniørfaget for nogle, der ellers ikke ville have muligheden for at realisere drømmen om en ingeniøruddannelse. Det gælder ikke mindst i de områder af landet, hvor der er langt til de nuværende uddannelsesudbud, siger Lotte Thøgersen.

Uddannelsen som ingeniørtrainee udbydes som en netuddannelse, men den regnes med til optaget i Horsens, hvorfra den ordinære maskiningeniøruddannelse også udbydes og administreres.

Danmarks eneste bandagistuddannelse 

Sideløbende med den nye ingeniøruddannelse åbner VIA også en ny bandagistuddannelse, der ligeledes starter op på Campus Horsens til september i år. Uddannelsen har fået 9 førsteprioritetsansøgninger på kvote 2, og det er en fin start for et helt nyt udbud, forklarer VIAs prorektor, Gitte Sommer Harrits:

Det er altid spændende, når man starter en helt ny uddannelse op, som ikke er kendt i forvejen. Derfor er vi glade for, at vi ser ud til at kommer godt i gang med den nye bandagistuddannelse, og vi håber selvfølgelig på mange flere ansøgninger gennem kvote 1 i juli. Uddannelsen vil gøre en vigtig forskel i forhold til det kraftigt stigende antal patienter med fx diabetes, amputationer, behov for rygkorsetter og meget andet, siger Gitte Sommer Harrits.

Den nye uddannelse til bandagist – med den officielle titel Professionsbachelor i protese- og ortoseteknologi – slår dørene op på Campus Horsens til september, hvor den bliver Danmarks første og eneste uddannelse af sin slags. Hidtil er danske bandagister blevet uddannet i Sverige.

Fakta: Fremgang og tilbagegang på VIAs uddannelser i Horsens

  • Med 47 førsteprioritetsansøgninger har VIAs sygeplejerskeuddannelser på Campus Horsens blot en enkelt ansøgning mindre end sidste år.
  • Pædagoguddannelsen på Campus Horsens oplever en mindre tilbagegang til 44 ansøgninger, hvilket er 9 færre end sidste år.
  • For byggeriuddannelserne er ansøgningstallet gået frem til 306 førsteprioritetsansøgninger i år fra 270 sidste år. Fremgangen er hovedsageligt drevet af en stigning på 30 ansøgninger til uddannelsen for Architectural Technology and Construction Management.
  • Dertil kommer en stigning fra 32 til 39 førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen som Bygningskonstruktør.
  • Se her skemaer med kvote 2-tallene – opdelt på henholdsvis byer og uddannelser: https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2

 

Fakta:

Fakta om kvote 2:

  • I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00. Kvote 2-ansøgningerne bliver i de kommende dage behandlet i VIAs optagelsescenter.
  • I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.
  • Den 26. juli er i år datoen, hvor ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked på, om de er optaget på en af de uddannelser, de har søgt ind på.