Skip to main content
4. oktober 2023

Her er vinderne af Horsens Kommunes Arkitekturpris 2023

Fem forskellige bygge- og anlægsprojekter er blevet hædret og belønnet med Horsens Kommunes Arkitekturpris 2023.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA HORSENS KOMMUNE

Borgmester Peter Sørensen overrakte priserne på Arkitekturens Dag. Publikumsprisen blev præsenteret af chefredaktør for Horsens Folkeblad Lene Vestergaard. Foto: Horsens Kommune.

Mandag eftermiddag blev fem bygge- og anlægsprojekter hædret og belønnet med Horsens Kommunes Arkitekturpris 2023. Priserne gik til renovering af Nørregade 6, til byrummet Arthur Andersens Gård, boligprojektet Sønderhaven, den private bolig på Ring Søpark og Sct. Ibs Skole Kilden.

Fem forskellige projekter – alle afsluttet inden for de seneste to år – fik ved et festligt arrangement på Horsens Gymnasium og HF overrakt Horsens Kommunes Arkitekturpris. Det skete på Arkitekturens Dag den 2. oktober – en tilbagevendende begivenhed med spot på arkitektur.

Blandt borgeres og et fagligt bedømmelsesudvalgs indstillinger af nye byggerier og byrum blev de fem vindere fundet inden for fem forskellige kategorier.

Mere end 100 gæster – herunder de nominerede arkitekter og bygherrer, politikere og interesserede borgere – var mødt op til prisoverrækkelsen. Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen uddelte de fem priser til de glade vindere. Alle projekter blev præsenteret af stadsarkitekt Jesper Pagh, som fortalte, hvad det faglige bedømmelsesudvalg særligt havde lagt vægt på i bedømmelsen af hvert vinderprojekt. Chefredaktør for Horsens Folkeblad Lene Vestergaard præsenterede Publikumsprisen.

Bedste Renovering/Transformation

Et af Horsens bys ældste huse Nørregade 6 løb med prisen for Bedste Renovering/Transformation. Den omfattende restaurering og renovering har bragt huset tilbage, så husets forskellige tidsperioder kan aflæses med både middelalderens og nyklassicismens arkitektur og byggemetoder. Projektet blev blandt andet hædret for at bevare de historiske spor og at understøtte bæredygtighed ved at bevare frem for at rive ned.

Prisen gik til LINJEN Arkitekter (rådgiver) og PHC Ejendomme (bygherre).

Bedste Byrum og Anlæg

Omdannelsen af baggården Arthur Andersens Gård i Horsens har været med til at løfte hele området til gavn for både beboere og forbipasserende. Projektet blev hædret med prisen for Bedste Byrum og Anlæg – blandt andet for at vise det gode eksempel på, hvordan baggårde kan omdannes og være med til at styrke hele Horsens. Med projektet er skabt større fællesområder og mødesteder for beboerne, samtidig med at de private terrasser er blevet bevaret.

Prisen gik til Land+ (arkitekt) og Ejerlauget Arthur Andersens Gård og Horsens Kommune (bygherre).

Bedste Nybyggeri – Bolig, institution og erhverv

Brædstrups nye boligområde Sønderhaven fremhæves for i særlig stor grad at være lykkedes med at komme fra vision til virkelighed: at skabe en grøn bebyggelse med stort fokus på bæredygtighed og fællesskab. Som det bedste nybyggeri i sin kategori bliver projektet hyldet for at indbyde til liv og fællesskab og for at skabe grønne uderum, der “giver noget tilbage til byen og naturen”. Det er bygget til hverdagslivet med gode muligheder for at mødes på tværs af alder, beskæftigelser og interesser.

Prisen gik til Ginnerup Arkitekter (arkitekt) og PEJA Ejendomme (bygherre).

Bedste Nybyggeri

I kategorien som handler om hverdagsbyggeri vandt den private bolig Ring Søpark i Brædstrup for at have bygget med stedets kvaliteter og med hensyn til det eksisterende landskab på grunden. Boligen blev fremhævet som et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan få det bedste ud af landskabet og på fineste vis tilpasse en bolig i skala til de omkringliggende. Byggeriet bidrager derved positivt til nærmiljøet som en god nabo.

Prisen går til Hegermann Huse (arkitekt) og Pia Rosendahl og Lise Lohse Rasmussen (bygherre).

Publikumsprisen

På baggrund af en offentlig afstemning på Horsens Folkeblads hjemmeside blev nybyggeriet Kilden, Sct. Ibs Skole i Horsens, udnævnt til borgernes favorit. Projektet vandt Publikumsprisen, som gives til projektet med flest borgerstemmer. Det har været muligt at stemme på de i alt 20 nominerede projekter i de fire faglige kategorier.

Kilden vandt en meget overbevisende sejr med 199 stemmer ud af i alt 502 afgivne stemmer.

Med det nye byggeri er skolen og området blevet mere åbnet. Projektet blev nomineret i kategorien Nybyggeri for blandt andet at gøre skolens fysiske udtryk meget inviterende og inkluderende og indpasse sig ret enkelt blandt det eksisterende byggeri uden at skrige “her er jeg”

Prisen gik til Ginnerup Arkitekter og LINJEN (arkitekt) og Sct. Ibs Skole (bygherre).

Uddelingen af arkitekturprisen var ét af mange gratis arrangementer i Horsens på denne mandag, som er Arkitekturens Dag 2023. Gennem hele dagen benyttede mange borgere chancen for at komme med på forskellige foredrag og rundvisninger med arkitektur i fokus. Horsens Kommune er rigtig glad for den interesse, der var for dagens program.

Læs mere om de nominerede projekter på kommunens hjemmeside.