Skip to main content
22. december 2023

Flere lokale veje spærres, når Vejdirektoratet udvider tunneler under E45

Vejdirektoratet går i det nye år i gang med at forlænge de mange tunneler, der fører de kommunale veje under E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg. Den 2. januar 2024 må de første lokale trafikanter i Hedensted ud på en omkørsel.

Af: Marie Daugbjerg | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Vejdirektoratet går i det nye år i gang med at forlænge de mange tunneler, der fører de kommunale veje under E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg. Den 2. januar 2024 må de første lokale trafikanter i Hedensted ud på en omkørsel.

Som en del af udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej skal de mange broer, tunneler og andre bygværker bygges om eller erstattes af nye, så der kan blive plads til de ekstra spor.

De første 12 tunneler, der fører de lokale veje under motorvejen i tre østjyske kommuner, står nu til at skulle udvides. Sammen med to nye broer på strækningen, som er ved at blive bygget, betyder arbejdet, at følgende veje spærres i en periode i løbet af 2024:

Den 2. januar 2024 spærrer Vejdirektoratet for Vandmøllevej i Løsning, hvor den første tunnel skal udvides. De lokale trafikanter, der har brug for at krydse motorvejen, må i stedet benytte sig af en omkørselsrute via Ribevej, der holdes åbent, indtil arbejdet er færdigt.

”Vi har i samarbejde med kommunerne planlagt at dele arbejdet på de krydsende veje op i par og spærre dem på skift. På den måde bliver omkørselsruterne ikke alt for lange. Vi kan dog ikke undgå, at arbejdet vil give gener for de lokale trafikanter i form af en forlænget rejsetid,” siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

De mange tunneler udvides ved at fjerne de eksisterende kantbjælker langs åbningen til tunnelerne. Herefter opstilles der stillads til støbeforme, hvor forlængelsen af tunnelerne skal støbes. Vejdirektoratet forventer, at hver udvidelse tager omkring fire til seks måneder.

Trafikale konsekvenser på E45 Østjyske Motorvej

Arbejdet med at udvide tunnelerne og bygge de nye broer betyder, at hastigheden på motorvejen bliver sat ned til 80 km/t, og køresporene bliver indsnævret, forbi de steder, hvor der bygges.

Trafikale konsekvenser på de krydsende veje

Det er dog særligt de lokale trafikanter i områderne, som bliver påvirket af arbejdet, da det er nødvendigt at spærre for adgangen under motorvejen for både bilister, cyklister og gående.

Det betyder, at de trafikanter, der færdes ad de kommunale veje, må benytte sig af omkørselsruter for at krydse motorvejen. Der vil være skiltet med periode for spærring og anbefalet rute til omkørsel i områderne.

De lokale veje, der krydser motorvejen, spærres på skift for at kunne udvide tunnelerne og broerne. Kort: Vejdirektoratet

Tidsplanen for spærringerne kan findes på Vejdirektoratet.dk/E45

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og de nærmeste beboere til arbejdet.

Senere kommer der yderligere fire tunneler og broer, som skal udvides, og hvor veje og stier skal spærres. Det gælder: Nørrehåbstien, stien ved Store Hansted Å, Lundumhedevej og Sneptrupvej. Vejdirektoratet udsender løbende varslinger.

Vejdirektoratet udvider motorvej E45 mellem Kolding og Randers flere steder på en i alt 60 km lang strækning. Snart bliver det nemmere og hurtigere at komme frem.

Læs mere om udvidelsen af E45 og hold dig opdateret på de trafikale gener, mens der bygges på trafikinfo.dk