Skip to main content
Side 1

Nu er planen klar: Ny affaldssortering i Horsens Kommune træder i kraft til september

Fra efteråret skal alle borgere, virksomheder og institutioner i Horsens Kommune sortere deres affald i flere typer til glæde for miljøet. For parcelhusejere betyder det tre affaldsbeholdere i stedet for de nuværende to.

I efteråret 2024 indføres en ny affaldssortering i Horsens Kommune, hvor al husholdningsaffald fremover skal sorteres i 10 affaldstyper. For borgere i én-families-ejendomme betyder det, at der fra september kommer til at stå tre affaldsbeholdere i indkørslen i stedet for de nuværende to.

Det er et kæmpestort skridt i den rigtige, grønne retning, at vi nu kommer i gang med at sortere endnu mere. På den måde kan vi genanvende langt flere af vores ressourcer til at lave nye produkter i stedet for at sende dem til forbrænding, fortæller Rikke Christensen, formand for bæredygtigheds-, natur- og klimaudvalget i Horsens Kommune.

Nye, gode sorteringsvaner

Med den nye affaldsordning skal horsensianerne have gang i nye, gode sorteringsvaner, når de fremover smider deres tomme mælkekartoner eller hullede sokker i affaldsbeholderen.

Fra september sorteres også blød plast, drikkekartoner, pap og tekstilaffald, og det er de ekstra affaldstyper, som gør, at der er behov for en ekstra affaldsbeholder i indkørslen.

Der bliver en overgangsfase, hvor vi alle sammen skal lære at gøre tingene på en ny måde. Men det er min klare opfattelse, at horsensianerne er klar på at gøre en ekstra indsats for at passe på vores ressourcer og miljøet, siger Rikke Christensen.

Kommunikation skal klæde borgerne på

I starten af februar vil alle ejendomsejere med affaldsbeholdere på hjul modtage brev i deres e-Boks, hvor de kan læse mere om den nye affaldsordning. Samtidig skal de tage stilling til et forslag til, hvilke beholdere der fremover vil dække deres behov.

Er man nysgerrig efter at se de nye beholdere, bliver det muligt på kommunens seks biblioteker i hele februar måned, samt på genbrugspladserne i Horsens, Brædstrup og Vedslet indtil november 2024.

I løbet af sommeren og efteråret vil der blive informeret bredt om den ny affaldssortering via bl.a. fysiske udstillinger, sociale medier, annoncer, breve, plakater i bybilledet og oplæg på større beboermøder.

Der vil desuden være en særlig kommunikations-indsats målrettet viceværter samt personale i kommunale institutioner, skole og hjemmepleje, så medarbejderne er klædt på til at vejlede børn, elever og beboere i at sortere rigtigt.

Sådan vil standard-beholderne for en én-families-ejendom se ud fra september. Foto: Horsens Kommune