Skip to main content
30. maj 2023

Ambulancereddere stiller spørgsmålstegn ved ny lægevagtsordning i Region Midt

Lige nu er 10 procent af ambulancereddernes stillinger ubesatte i Region Midtjylland og folk flygter væk på grund af arbejds- og lønforhold.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA REDDERNES FAGFORENING

Lige nu er 10 procent af ambulancereddernes stillinger ubesatte i Region Midtjylland. Samtidig har regionen netop offentliggjort, at redderne også skal overtage lægevagtsordningen. En opgave som det pressede præhospital slet ikke kan løfte med så kort varsel, mener Bent Holst Sørensen, ambulancebehandler i regionen.

Det er netop kommet frem, at fra den 1. marts 2024 overtager Region Midtjylland driften af regionens lægevagtsordning i tidsrummet fra klokken 23 til klokken 8 om morgenen. En beslutning, der vækker stor bekymring hos Bent Holst Sørensen, ambulanceredder i Region Midt og bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening.

”I forvejen er 10 procent af ambulancereddernes stillinger ubesatte. Og der er et kørselsmønster i regionen, hvor flere af bilerne ofte er meldt ude af drift. Derfor kan jeg slet ikke se, at det nye tiltag kan lade sig gøre p.t.”

 

”Regionens folk flygter væk fra redderfaget på grund af arbejds- og lønforholdene, og nu vil Region Midt så lige presse citronen endnu mere. Det ligner ønsketænkning fra regionens side og meget langt væk fra virkeligheden,” understreger Bent Holst Sørensen.

Præhospitalet er med så kort varsel ikke klar til at løfte opgaven

Med den nye ordning vil det fortsat være speciallæger i almen medicin, som tager imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten, men sygebesøget skal udføres af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller sygeplejersker ude i hjemmene.

”Det ser ud, som om de på tegnebrættet tror, de i et snuptag kan foretage en sparerunde. De tror, de kan spare lægernes løn og lade redderne og andet sundhedspersonale betale regningen,” siger Bent Holst Sørensen.

 

”Region Midtjylland sparer også rigtig mange penge med denne manøvre. Men ud fra den nuværende bemandingssituation, kan jeg slet ikke se, at det kan implementeres, uden at man går endnu mere på kompromis med reddernes arbejdsmiljø og lønforhold, og dermed forværrer man redderflugten,” understreger Bent Holst Sørensen.

Uddannelse og løn skal følge med

Bent Holst Sørensen er dog slet ikke afvisende overfor, at det på sigt er en rigtig god idé. Men han understreger, at både løn og uddannelse bør følge med det nye ansvars- og kompetenceområde, som den nye lægevagtsordning lægger op til.

 

”I Reddernes Fagforening arbejder vi for en professionsbachelor i paramedicin. Et forslag som Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler også støtter, og uddannelsen vil netop kunne bruges i den slags jobfunktioner.”

 

”Opgaven med lægevagtsordningen er i sig selv spændende. Jeg er sikker på, at redderne kan løfte opgaven med de rette arbejds-, løn- og uddannelsesvilkår, men det tager tid at nå dertil. Og præhospitalet i Region Midt er ikke klar til at løfte opgaven endnu, og det kommer til at gå ud over borgerne,” siger Bent Holst Sørensen.